PMOGroup

Wdrożenia


Strategia

Nasza oferta zaprojektowania od podstaw strategii pozwoli dostrzec całkowicie nowe szanse rynkowe – na przykład poprzez skopiowanie rozwiązań z innych, pozornie odległych, branż na których temat zgromadziliśmy znaczną i uporządkowaną wiedzę.

PM

Głównym celem wdrożenia w tym zakresie jest ustandaryzowanie podejścia do metod zarządzania przedsięwzięciami w organizacji tak, aby zapewnić realizację strategii.
System najczęściej składa się z kilku komponentów, takich jak: diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich, procesy zarządzania projektami, programami, portfelami i wiedzą w organizacji (PMO oraz narzędzia wsparcia).Ponieważ każdy klient ma specyficzne uwarunkowania i potrzeby, dostarczamy rozwiązań tailor-­‐made, bazując na sprawdzonych, światowych normach

Procesy

Efektywne wdrożenie zamodelowanych procesów biznesowych, to kluczowy czynnik sukcesu. Do tej pory zamodelowane procesy wdrażanie są przez konsultantów pełniących również rolę szkoleniowców. Czas i sposób wdrożenia, a tym samym jej efektywność, są uzależnione od determinacji i świadomości zarządu oraz wysokości budżetu. Najczęściej rola konsultantów kończy się z chwilą przekazania użytkownikom procedur w formie papierowej i po zakończeniu krótkiego szkolenia. W efekcie procesy i procedury, są optymalne tylko w momencie wdrożenia, bez możliwości ich doskonalenia w późniejszym okresie, ponieważ ze względów finansowych, klienci nie wyrażają ochoty na naszą dalszą obecność analityków w firmie.

Proponujemy narzędzie, które sprawnie i w efektywny sposób pomaga wdrożyć procesy, monitorować je online, a tym samym wspiera Klienta w działaniach pro aktywnych. Po zakończeniu projektu i opuszczeniu firmy, informujemy Klienta o potencjalnych zakłóceniach realizacji procedur oraz proponujemy kolejne rozwiązania.

Psychologiczne

Jednym z największych wyzwań dla organizacji jest nie tyle opracowanie programu czy idei zmian, co sprawne ich zaimplementowanie. Wiele projektów, inicjatyw -­‐ niezależnie od skali czy istotności -­‐ po prostu nie wychodzi. Niektóre dane wskazują, że nawet do 80% inicjatyw zmian nie przynosi organizacji rezultatów na zakładanym poziomie. Sprawne przeprowadzenie organizacji przez proces zmiany to kluczowe i nieodzowne działanie. PMOGroup™ oferuje swoim Klientom wsparcie w zakresie zarządzania zmianą, poprzez praktyczne zastosowanie systemu, bazującego na założeniach modelu ADKAR®. Pragmatyczne zastosowanie wspomnianego modelu pozwala na osiąganie jeszcze lepszych wyników przy większej akceptacji i zaangażowaniu całej organizacji w proces zmiany.

Bezpieczeństwo

1. Podjęcie wszystkich kroków zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania firmy – bezpieczna organizacja to również bezpieczeństwo Zarządu

2. Zapewnienie racjonalnych i obiektywnych metod wsparcia podejmowania decyzji

3. Nadzór nad działaniami mającymi na celu minimalizacji skutków wystąpienia niepożądanych zjawisk – monitorowanie i wprowadzenie pro aktywnych działań (w tym korygujących)

4. Powiązanie zarządzania ryzykiem zarówno z procesami jak i zasobami oraz otoczeniem biznesowym

5. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – analiza ryzyka i analiza wpływu

6. Nadzór nad czynnikami powodującymi zagrożenia – przyporządkowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykami


Usługi według metody dostarczania