PMOGroup

Strategia


Szkolenia

W ramach prac dostarczymy wiedzę oraz (w pewnym stopniu) umiejętności na temat:

1. Metod projektowania strategii – badania otoczenia biznesowego, rozpoznawania trendów długoterminowych, pozycjonowania firmy na tle konkurencji, itp.;

2. Technik – na przykład budowy Strategicznej Karty Wyników, definiowania i weryfikowania mierzalnych celów, projektowania klas produktów pod kątem maksymalizacji sprzedaży skrośnej, itp.

3. Narzędzi – na przykład macierzy morfologicznych NGMS® do systemowego projektowania i harmonizacji strategii funkcjonalnych

Wdrożenia

Nasza oferta zaprojektowania od podstaw strategii pozwoli dostrzec całkowicie nowe szanse rynkowe – na przykład poprzez skopiowanie rozwiązań z innych, pozornie odległych, branż na których temat zgromadziliśmy znaczną i uporządkowaną wiedzę.

Przeglądy

Oferta kierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm dynamicznych, aspirujących do uzyskania pozycji lidera rynku, kreowania nowych przedsięwzięć, ale także firm o stabilnej pozycji, które chcą znacząco usprawnić swój dotychczasowy sposób działania.

IT

Dzięki naszym Partnerom jesteśmy w stanie zarządzać strategią biznesową firm w obszarach odpowiedzialnych za komunikację i przepływ informacji.
Wdrożenie odpowiednich procedur oraz przygotowanie zespołów informatycznych poprzez przeszkolenie i rozwój ich kompetencji zawodowych, upraszcza proces zarządzania działem Informatyki.


Usługi według metody dostarczania