PMOGroup

Psychologiczne


Szkolenia

Aby skutecznie prowadzić biznes, menedżerowie o wysokiej motywacji i potrzebie osiągnięć próbują zmuszać zespół do realizacji coraz ambitniejszych celów i bardziej intensywnego działania. Gromią innych za opieszałość, spoczywanie na laurach i bezwładność. Jednak szlachetne motywy rodzą opór i wywołują sytuacje konfliktowe. W tym zakresie proponujemy szkolenia m.in. z następujących zagadnień:

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Efektywna praca w zespole

Radzenie sobie ze stresem i asertywność

Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie umiejętności coachingowych

Wdrożenia

Jednym z największych wyzwań dla organizacji jest nie tyle opracowanie programu czy idei zmian, co sprawne ich zaimplementowanie. Wiele projektów, inicjatyw -­‐ niezależnie od skali czy istotności -­‐ po prostu nie wychodzi. Niektóre dane wskazują, że nawet do 80% inicjatyw zmian nie przynosi organizacji rezultatów na zakładanym poziomie. Sprawne przeprowadzenie organizacji przez proces zmiany to kluczowe i nieodzowne działanie. PMOGroup™ oferuje swoim Klientom wsparcie w zakresie zarządzania zmianą, poprzez praktyczne zastosowanie systemu, bazującego na założeniach modelu ADKAR®. Pragmatyczne zastosowanie wspomnianego modelu pozwala na osiąganie jeszcze lepszych wyników przy większej akceptacji i zaangażowaniu całej organizacji w proces zmiany.

Przeglądy

PMOGroup™ oferuje ekspertów gwarantujących realizację głównych idei coachingu przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Oferujemy jednolitą jakość usług poprzez udostępnienie coachów certyfikowanych.

IT

Budowa świadomości i odpowiedzialności zespołowej

Motywacja i rozwój kompetencji zawodowych.

Szkolenia z zakresu prezentacji zagadnień informatycznych w sposób zrozumiały dla osób niezaangażowanych w informatykę.

Outsourcing

„85% powodów, dla których nie udaje się spełnić oczekiwań Klienta, jest związanych z brakami w systemie pracy i procesach, a nie w pracownikach.”

Dzięki wizualizacji procesów w systemie, w postaci czytelnych procedur, użytkownik jest świadomy swojej roli w procesie i o wiele chętniej akceptuje jego modyfikacje. Korzystając z systemu automatyzacji procesów, pracownicy mają również możliwość wykrywania zdarzeń wymagających korekt. Zachęcani do zgłaszania propozycji udoskonaleń, czują się współautorami wprowadzonych rozwiązań, przez co traktują je jako element ewolucji procesu, a nie element zmiany.


Usługi według metody dostarczania