PMOGroup

Procesy


Szkolenia

Pierwszym krokiem do analizy procesów w organizacji powinno być poznanie zasad zarządzania procesami jak również zasad opisywania i analizowania procesów. Cykl szkoleń poświęconych analizie i modelowaniu procesów z wykorzystaniem notacji BPMN a także symulacji i doskonaleniu procesów umożliwia przygotowanie się do analiz. Szkolenia te są niezbędne bez względu na to, czy organizacja samodzielnie modeluje i analizuje procesy (uczą jak to robić) czy korzysta z doradców zewnętrznych (przygotowują do współpracy z konsultantami zewnętrznymi).
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową i mogą być profilowane na potrzeby konkretnego uczestnika (przykłady użytkownika). Podczas szkoleń uczestnicy samodzielnie modelują i doskonalą procesy.

Wdrożenia

Efektywne wdrożenie zamodelowanych procesów biznesowych, to kluczowy czynnik sukcesu. Do tej pory zamodelowane procesy wdrażanie są przez konsultantów pełniących również rolę szkoleniowców. Czas i sposób wdrożenia, a tym samym jej efektywność, są uzależnione od determinacji i świadomości zarządu oraz wysokości budżetu. Najczęściej rola konsultantów kończy się w chwilą przekazania użytkownikom procedur w formie papierowej i po zakończeniu krótkiego szkolenia. W efekcie procesy i procedury, są optymalne tylko w momencie wdrożenia, bez możliwości ich doskonalenia w późniejszym okresie, ponieważ ze względów finansowych, klienci nie wyrażają ochoty na naszą dalszą obecność analityków w firmie.
Proponujemy narzędzie, które sprawnie i w efektywny sposób pomaga wdrożyć procesy, monitorować je online, a tym samym wspiera Klienta w działaniach pro aktywnych. Po zakończeniu projektu i opuszczeniu firmy, informujemy Klienta o potencjalnych zakłóceniach realizacji procedur oraz proponujemy kolejne rozwiązania.

Przeglądy

Identyfikacja wewnętrznych procesów zachodzących w organizacji, rozpoznanie ich przebiegu, mocnych i słabych stron, a następnie uzupełnienie
i rekonstruowanie w oparciu o najlepsze praktyki, normy i standardy uznane jako wytyczne międzynarodowe, pozwala uporządkować wiedzę na temat metod pracy. Najważniejsze w tym zakresie jest podjęcie decyzji, które z działań i w jakiej formie należy włączyć do wewnętrznych procesów i procedur, które należy usprawnić, a które wyeliminować, ponieważ zakłócają pracę, generują koszty lub są zwyczajnie zbędne. Propozycje rekomendowane przez nas oraz niezbędne usprawnienia w tym zakresie, bazują na najlepszych ogólnoświatowych praktykach w zarządzaniu organizacją, ludźmi oraz projektami. Uzupełniamy je o już sprawdzone i funkcjonujące w organizacjach metody i techniki.

IT

Efektywne zarządzanie procesami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem realizowania celów biznesowych firmy.

Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, oraz określenie kompetencji poszczególnych członków zespołu informatycznego.

Określenia zasad komunikacji wewnątrz zespołu jak i z pozostałymi działami firmy.

Outsourcing

Analiza biznesowa jako usługa outsourcingowa, to innowacyjne rozwiązanie zapewniające stały zewnętrzny monitoring przebiegu wdrożonych procesów oraz okresowe raportowanie zdefiniowanych wskaźników. Zewnętrzny monitoring działania firmy umożliwia pełnienie funkcji kontrolnych przez analityków biznesowych w imieniu Klienta, w uzgodnionym z nim zakresie. Organizacja ma zapewniona gwarancję realizacji aktualnych celów biznesowych, a równocześnie uzyskuje przewagę, dzięki szybkiemu dostosowaniu procesów (działania) do potrzeb rynku, ograniczając się do korekt i do doskonalenia procesów na bieżąco. Dostrajanie działania do zmieniających się realiów biznesowych firmy dokonywane są również przy wykorzystywaniu rejestrowanych dobrych praktyk, dzięki czemu powstaje samoucząca się organizacja.


Usługi według metody dostarczania