PMOGroup

PM


Szkolenia

Warsztaty umożliwiają nabycie odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności, kształtowanie właściwych postaw), które istotnie zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia realizowanych zadań. Moduły są dostępny w wersji podstawowej, jak i zaawansowanej (pogłębionej o proponowane podejścia takie jak np.: dynamic scheduling, managing successful projects, managing successful programs, ISO 31000, PROSCI® methodology i wiele innych.

Wdrożenia

Głównym celem wdrożenia w tym zakresie jest ustandaryzowanie podejścia do metod zarządzania przedsięwzięciami w organizacji tak, aby zapewnić realizację strategii.
System najczęściej składa się z kilku komponentów, takich jak: diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich, procesy zarządzania projektami, programami, portfelami i wiedzą w organizacji (PMO oraz narzędzia wsparcia).Ponieważ każdy klient ma specyficzne uwarunkowania i potrzeby, dostarczamy rozwiązań tailor-­‐made, bazując na sprawdzonych, światowych normach.

Przeglądy

Staramy się wskazać organizacjom co działa, i co nie działa, i jeszcze co… działa jako proces nieformalny. Diagnozujemy wąskie gardła w procesach oraz rekomendujemy rozwiązania. Odpowiadamy na pytanie, jak w rzeczywistości wyglądają kompetencje w zakresie realizacji procesów zarządczych, jakie są tematy tabu, co musi się wydarzyć, żeby opracowane procesy sprawnie regulowały wewnętrzne życie organizacji.

IT

Przygotowujemy zespoły projektowe oraz monitorujemy przebieg prowadzonych projektów informatycznych. Dysponujemy rozwiązaniami wspierającymi prowadzenie projektów, dzięki temu zarząd ma podgląd w najważniejsze informacje dotyczące płynności postępu prac. Nadzorujemy terminy realizacji poszczególnych etapów projektu.

Outsourcing


Usługi według metody dostarczania