PMOGroup

Outsourcing


PM

Zauważyliśmy że część z naszych klientów ma bardzo mało czasu, projekt się toczy i zamiast być coraz bliżej końca jest dalej niż na początku. Nie ma czasu na szkolenia dla pracowników i naukę na żywym organizmie. W Właśnie w tego typu sytuacjach wkraczamy. Zarządzamy Waszymi projektami w Waszym imieniu. Dzięki temu zyskujecie doświadczoną kadrę tylko na czas trwania projektu. Wasi pracownicy mają możliwość podglądania i uczenia się od doświadczonych menedżerów a firma ogranicza ryzyko niepowodzenia. Rozwiązanie polega na realizacji przekazanej przez Klienta całości bądź fragmentu projektu przez zespół zewnętrznych specjalistów. Model współpracy zależy m.in. od specyfiki i wielkości projektu, zasad korporacyjnych obowiązujących w danej organizacji oraz dotychczasowej praktyki w obrębie jednego lub kilku departamentów biorących udział w projekcie po stronie Klienta.

Procesy

Analiza biznesowa jako usługa outsourcingowa, to innowacyjne rozwiązanie zapewniające stały zewnętrzny monitoring przebiegu wdrożonych procesów oraz okresowe raportowanie zdefiniowanych wskaźników. Zewnętrzny monitoring działania firmy umożliwia pełnienie funkcji kontrolnych przez analityków biznesowych w imieniu Klienta, w uzgodnionym z nim zakresie. Organizacja ma zapewniona gwarancję realizacji aktualnych celów biznesowych, a równocześnie uzyskuje przewagę, dzięki szybkiemu dostosowaniu procesów (działania) do potrzeb rynku, ograniczając się do korekt i do doskonalenia procesów na bieżąco. Dostrajanie działania do zmieniających się realiów biznesowych firmy dokonywane są również przy wykorzystywaniu rejestrowanych dobrych praktyk, dzięki czemu powstaje samoucząca się organizacja.

Psychologiczne

„85% powodów, dla których nie udaje się spełnić oczekiwań Klienta, jest związanych z brakami w systemie pracy i procesach, a nie w pracownikach.”

Dzięki wizualizacji procesów w systemie, w postaci czytelnych procedur, użytkownik jest świadomy swojej roli w procesie i o wiele chętniej akceptuje jego modyfikacje. Korzystając z systemu automatyzacji procesów, pracownicy mają również możliwość wykrywania zdarzeń wymagających korekt. Zachęcani do zgłaszania propozycji udoskonaleń, czują się współautorami wprowadzonych rozwiązań, przez co traktują je jako element ewolucji procesu, a nie element zmiany.

Bezpieczeństwo

Wprowadzenie i monitorowanie procedur zarządzania procesami bezpieczeństwa informatycznego.

Procedury zachowania ciągłości biznesowej.

Zarządzanie incydentem oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Rozpoznanie socjotechnicznych metod pozyskiwania danych poufnych.


Usługi według metody dostarczania