PMOGroup

IT


Strategia

Dzięki naszym Partnerom jesteśmy w stanie zarządzać strategią biznesową firm w obszarach odpowiedzialnych za komunikację i przepływ informacji.

Wdrożenie odpowiednich procedur oraz przygotowanie zespołów informatycznych poprzez przeszkolenie i rozwój ich kompetencji zawodowych, upraszcza proces zarządzania działem Informatyki.

PM

Przygotowujemy zespoły projektowe oraz monitorujemy przebieg prowadzonych projektów informatycznych. Dysponujemy rozwiązaniami wspierającymi prowadzenie projektów, dzięki temu zarząd ma podgląd w najważniejsze informacje dotyczące płynności postępu prac.

Nadzorujemy terminy realizacji poszczególnych etapów projektu.

Procesy

Efektywne zarządzanie procesami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem realizowania celów biznesowych firmy.

Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, oraz określenie kompetencji poszczególnych członków zespołu informatycznego.

Określenia zasad komunikacji wewnątrz zespołu jak i z pozostałymi działami firmy.

Psychologiczne

Budowa świadomości i odpowiedzialności zespołowej

Motywacja i rozwój kompetencji zawodowych.

Szkolenia z zakresu prezentacji zagadnień informatycznych w sposób zrozumiały dla osób nie niezaangażowanych w informatykę.

Bezpieczeństwo

Wprowadzenie i monitorowanie procedur zarządzania procesami bezpieczeństwa informatycznego.

Procedury zachowania ciągłości biznesowej.

Zarządzanie incydentem oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Rozpoznanie socjotechnicznych metod pozyskiwania danych poufnych.


Usługi według metody dostarczania