PMOGroup

tensteplogo

„TenStep You Can Manage” to program edukacyjno-badawczy, którego celem jest uzyskanie opinii znaczących firm z wybranych branż na temat metodyki TenStep Project Management Process.

Metodyka TenStep to jedno z najlepiej sprzedających się na świecie narzędzi do skutecznego zarządzania projektami (wg raportu Gartner Research z kwietnia 2010 r). Taka opinia jest efektem przydatności metodyki w konkretnych warunkach projektowych w różnych branżach. Program ten ma m.in. za zadanie weryfikować tę przydatność.

Każda zakwalifikowana do programu firma ma prawo do jednodniowego warsztatu dla kadry menadżerskiej finansowanego z funduszy Programu. W zamian firma objęta programem deklaruje udział uczestników warsztatów w ankiecie dotyczącej przydatności dziesięciu procesów zawartych w metodyce zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi w danej branży. Udział wytypowanych firm w Programie jest dla nich bezpłatny.

Firma biorąca udział w Programie „TenStep You Can Manage” ma możliwość zapoznania się z podstawowymi procesami licencjonowanej metodyki zarządzania projektami. Narzędzia, które z powodzeniem nadają się do zarządzania i nadzoru nad każdym typem projektu, dzięki skalowalności można stosować w dużych projektach o wysokim stopniu skomplikowania.

Warsztat dla wyższej kadry menedżerskiej oraz kierowników kluczowych projektów jest prowadzony przez wysokiej klasy specjalistów, na co dzień biorących udział w ważnych dla gospodarki projektach.

prezentacja_tenstep