PMOGroup

Nasze wartości

W procesie wdrażania rozwiązań systemowych uwzględniamy aspekt społeczny dokonywanych zmian, dlatego nasi eksperci szczególny nacisk kładą na równoległy rozwój kompetencji (leadership, rozwój talentów), zarządzanie zmianą, coaching (leadership coaching, buisness coaching, life-coaching).

Misja… dlaczego istniejemy

Wiemy, że każdy system działa tak dobrze, jak pozwolą mu na to ludzie, dlatego doskonalimy kompetencje oraz upraszczamy narzędzia, by móc skuteczniej zarządzać.

Wizja… jak realizujemy nasze cele

Aby zostać liderem wdrożeń systemów zarządzania rozwojem:

stosujemy zasady szlachetnego lenistwa – korzystamy z efektów wielu doświadczeń zamiast wyważać otwarte drzwi,

odkrywamy problemy zanim się pojawią – wiemy jak zachowają się ludzie w sytuacjach typowych i kryzysowych,

dostarczamy rozwiązań tailor-made, w przeciwieństwie do powszechnych metod copy-paste – bazujemy na sprawdzonych światowych normach, które indywidualnie dopasowujemy do specyfiki i potrzeb naszego Klienta.

Wartości… co stanowi podstawę do podejmowanych inicjatyw

Uczciwość i Rzetelność

Otwartość i Szacunek

Satysfakcja Klienta

Korzyści biznesowe… co zyskuje Klient, który nam zaufa

elastyczność strategii, której główną cechą jest wysoka adaptacyjność w obszarach produktów, ludzi, zespołów, technologii

przewidywalność zachowań dużych grup pracowników i współpracowników

przejrzystość procesów i procedur zarządczych

natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji

stabilność realizacji przedsięwzięć i bezpieczeństwo zarządzających w turbulentnym otoczeniu

bieżącą kontrolę i zarządzanie procesami występującymi w organizacji

monitoring systemu realizującego przebieg procesów

pełną archiwizację przebiegu zdarzeń w procesie

uporządkowaną dokumentację procesów biznesowych

automatyczne wdrożenie opisów procesów – realizacja procedur

łatwość wprowadzania bieżących zmian (procedury, użytkownicy)

raportowanie efektywności procesów i wydajności pracowników

możliwość elastycznej reakcji organizacji na zmiany otoczenia biznesowego

możliwość otrzymania dofinansowania z UE w ramach Programu Operacyjnego