PMOGroup

Jak zgłębić strategię?

Modelowanie strategii


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

jak osiągnąć zakładane cele w niestabilnym otoczeniu biznesowym?

jak elastycznie dopasować się do potrzeb rynku?

jak znaleźć konsensus dla rozbieżności w określaniu kierunku działania?

jak pokazać ludziom powiązania ich pracy ze strategią?

jak ciągle ożywiać strategię, aby ludzie mogli utożsamiać się z nią i widzieć jasny kierunek działania?

aktualizacja wizji Twojej organizacji, aby była spójna i zharmonizowana

wyznaczenie wspólnych wartości, wyłonienie priorytetów

rozrysowanie kompletnej mapy mierzalnych celów biznesowych i określenie oczekiwanej pozycji rynkowej

przeanalizowanie atutów oraz słabości swojej organizacji i zyskanie wiedzy jak je wykorzystać

zarząd zyskuje wizerunek ośrodka decyzyjnego, który przemawia jednym, spójnym głosem

zyskujesz biegłość w:

szybkiej analizie przyjętej strategii i formułowaniu adekwatnych postulatów jej uzupełnienia

dekomponowaniu strategii głównej na konkretne strategie funkcjonalne (produkcji, marketingu, sprzedaży itd.) w sposób spójny i kompletny

zdefiniowany zakres aktywności pod postacią strategii głównej

Wdrażanie strategii


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

jakie instrukcje dostarczyć pracownikom, aby umożliwić im skuteczne realizowanie zalecanych działań?

jak uświadomić pracownikom ważność działań oraz rozwiać ich wątpliwości?

jak określić stopień realizacji strategii?

jak określić horyzont czasowy jej wdrażania?

jak pomóc ludziom w lepszym rozumieniu tego co i po co robią?

jak zmotywować ludzi do wykonania planów?

jak pokazać pilność realizacji strategii na równi z jej ważnością?

zdekomponowanie strategii głównej na obszary funkcjonalne

uporządkowanie systemowych aspektów organizacji

opracowanie mapy działań strategicznych, które pokazują, jak wykonywana praca przyczynia się do realizacji celów organizacji

skoordynowanie zadań na zasadach współdziałania

wprowadzenie mierników postępu rzeczowego i czasowego osiąganych celów

określenie najważniejszych inicjatyw strategicznych

strategia jest skutecznie realizowalna

ludzie poddają ocenie swoje działania na podstawie łatwo zauważalnych związków ze strategią

rzeczy ważne wygrywają z pilnymi lub łatwymi do realizacji

top-management koncentruje się na przyszłości zamiast na ciągłym podążaniu wyłącznie za bieżącymi sprawami

najważniejsze skutki dla działalności operacyjnej wynikają z przyjętych strategii funkcjonalnych

zdefiniowane podejście realizacyjne

strategie funkcjonalne

organizacja działań strategicznych

cele dla procesów

lista inicjatyw strategicznych

lista mierników dla działalności operacyjnej wynikającej z przyjętych strategii funkcjonalnych