PMOGroup

Jak uporządkować działania operacyjne?

Zarządzanie procesami biznesowymi


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

co jeszcze zrobić, aby zwiększyć dochód firmy?

jak uzyskać wielowymiarowe podejście do kontroli efektywności?

jak zwiększyć spójność procedur?

jak uzyskać lepszą kontrolę przepływu dokumentów?

jak identyfikować i neutralizować wąskie gardła?

jak na bieżąco monitorować delegowane zadania?

jak ustandaryzować produkty i usługi?

jak zoptymalizować czas przygotowania oraz zawartość raportów?

zamodelowanie i prześledzenie istniejących procesów biznesowych

zasymulowanie modeli procesów

zdefiniowanie wymagań dla procesów (mierniki KPI)

wypracowanie optymalnych rozwiązań poprzez standaryzację

sprawne szukanie rezerw prostych i ich kodowanie w postaci lekkich procedur operacyjnych

zebranie najlepszych praktyk biznesowych w procesach

analiza i obsługa ryzyka operacyjnego

planowe i równomierne obciążenia stanowisk w konsekwencji upraszcza proces zarządzania zasobami ludzkimi

ograniczenie do minimum zależności od zasobów ludzkich, przekierowanie ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne

każdy z uczestników procesu, realizuje wyznaczone mu zadania niezależnie od miejsca, w którym się̨ znajduje i narzędzia, którym się̨ posługuje

mechanizm raportowania „online” pozwala na określenie wydajności poszczególnych etapów procesu

czas realizacji procesu jest ściśle określony, dzięki czemu można łatwo utrzymać́ kontrolę nad jego przebiegiem

zestaw mierników (KPI)

lista procesów i procedur operacyjnych

limit czasowy realizacji procesu

uproszczony proces transferu kompetencji

rejestr zdarzeń