PMOGroup

Jak skutecznie ocenić działania w organizacji?

Audyt


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

co działa? co nie działa?

co działa jako proces …nieformalny?

co jest wąskim gardłem w procesach i jak rozwiązać wynikające z tego problemy?

jak realnie prezentują się kompetencje w zakresie realizacji procesów zarządczych?

jakie są̨ tematy tabu?

co musi się wydarzyć, żeby opracowane procesy sprawnie regulowały wewnętrzne życie organizacji?

wspólne z klientem odnajdywanie odpowiedzi na pytania

wypracowanie i wdrożenie systemów zarządzania rozwojem tak, aby w zakładanym czasie uzyskać w pełni oczekiwane efekty

wiedza na temat faktycznego stanu procesów zarządczych w organizacji

proponowane kierunki zmian

możliwość podjęcia świadomej i bezpiecznej decyzji o działaniach korygujących

raport z przeprowadzonego audytu wraz z wytycznymi kierunkowymi do proponowanych zmian

Potwierdzenie kompetencji


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

jaki poziom wiedzy i umiejętności oraz zdolności menedżerskich posiadają pracownicy w obszarze zarządczym?

przygotowanie uczestników do sesji egzaminacyjnej zakresu wiedzy i umiejętności zarządzania elementami rozwoju organizacji

egzamin kompetencyjny

pewność, kto i co wie, kim dysponuje organizacja

zmotywowani i skoncentrowani na celu pracownicy

certyfikat