PMOGroup

Jak bezpiecznie przejść przez zmianę?

Zarządzanie zmianami


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

niezależnie od skali czy istotności, wiele projektów i inicjatyw po prostu nie wychodzi; niektóre dane wskazują̨, że nawet do 80% inicjatyw zmian przynosi organizacji rezultaty na niższym poziomie niż zakładany

wykorzystanie potencjału energii skupionej w organizacji

przekuwanie destruktywnej siły oporu na zaangażowanie i motywację

hołdowanie filozofii otwartego i partycypacyjnego modelu zarządzania zmianą:

badanie gotowość organizacji do zmiany i kultury organizacyjnej

analizowanie potencjalnych źródeł oporu

aktywizacja i działania na rzecz pełnego zaangażowania interesariuszy (np. poprzez warsztaty problemowe, wspieranie liderów)

opracowanie i wdrażanie planu komunikacji oraz promocji zmiany i jej skutków

wspieranie w procesie utrwalania zmiany w organizacji

pracownicy są zmotywowani do wspierania procesu zmian w organizacji

znaczący wzrost stopnia utożsamiania pracowników z firmą oraz lojalności wobec niej

wyższy poziom integracji komunikacji i współpracy

nowe umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, automotywacji i motywowania innych

wyższa zdolność do oceny ryzyka

lepsza kontrola jakości wprowadzanych zmian

mniej zmian kwalifikowanych do wycofania

efektywniejsze zarządzanie procesami

mierniki dla procesu zarządzania zmianą

kontroli zmian

zdolności do wykonywania szybkich oraz adekwatnych zmian w oparciu o priorytety biznesu

zabezpieczania usług podczas wykonywania zmian