PMOGroup

PMOGroup™

PMOGroup i TenStep

PMOGroup™
Bradford Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

facebook

Marka PMOGroup™ należy do Bradford Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418622, NIP 527 267 63 46, REGON 146101535. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł w całości wpłacony

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 84 1030 0019 0109 8530 0042 0658

Formularz kontaktowy