Wszyscy, którzy zetknęli się z międzynarodowymi normami ustanawiającymi wymagania dla systemów zarządzania (takich jak zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem czy zarządzanie bezpieczeństwem informacji) – zwłaszcza w sytuacji konieczności zaplanowania, w jaki sposób zintegrować wymagania więcej niż jednej normy – stawali wobec trudnych i niejednoznacznych interpretacyjnie wyborów. Podobne trudności odczuwali audytorzy badający...
Read more